Sluiten | Surplus Accounting Home Jobs (1) Over ons Boekhouding & diensten Contacteer ons info@surplus-accounting.be Tel. +32 2 360 25 13 Ninoofsesteenweg 323 - 1500 Halle Surplus | Accounting & Tax | Logo
Tel. +32 2 360 25 13

Algemene voorwaarden

Stel ons uw vraag

1. Alle facturen zijn betaalbaar te Halle binnen de acht dagen na de verzendingsdatum, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Klachten of protesten kunnen slechts ontvankelijk zijn indien gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de verzendingsdatum van de staat.

3. De niet-betaling of onvolledige betaling van een staat op de vervaldag verplicht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot betaling van nalatigheidsinteresten aan 12% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van de staat, met een minimum van 75 EURO.

4. De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid beperkt zich tot de conventionele voorwaarden zoals gesteld in de verzekeringspolis zoals onderschreven en waarvan op eerste verzoek een exemplaar kan worden bekomen.

5. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement van BRUSSEL.

Neem contact met ons op